Styrelse

asarums-folkdansllogga.jpg

Styrelse
Ordförande Jesper Bengtsson
Vice ordförande Anders Petersson
Sereterare vakant
Vice sekreterare Irené Carlsson
Kassör Percy Andersson
Vice kassör Sigvard Blomqvist
Ledamot Tord Johansson
Ledamot Anna Olsson
 
 
Suppleanter
Ingemar Persson
Marianne Molin
Birgitta Persson
 
 
Revisorer
Sven-Gunnar Svensson
Karin Gunnarsson
 
 
Dans- och musik- och ungdomssektion
Ordförande Bo Perbrink
Ledamot Jesper Bengtsson
 
 
Dräkt- och slöjdsektionen
Ordförande Birgitta Persson
Ledamot Eva Blomqvist
Ledamot Elsie Svensson
 
 
Festkommittén
AnnChristin Aikio
Carina Eriksson
 
 
Stuffakommittén
Orförande Anders Petersson
Vice ordförande Emma Liljeroth
Kassör Maria Alfredsson
Ledamot jeanette Svensson
Ledamot Ann-carlotte Eliasson
Ladamot Christer Mattson
Ledamot Anna Minders
 
 
Organisatör för dans- och
musikframträdanden
Bo Perbrink
 
 
Materialförvaltning
Folk- och ungdomsdräkter
Iréne Carlsson
 
 
Rekvesita och övriga invetarier
Eva och Börje Svensson
 
 
Bibliotek och litteraturförsäljning
Leif Gustafsson
Siv Svensson
 
 
Medlems- och aktivitetsredovisning
Siv Svensson
 
 
Uthyrningsansvarig Torarp
Annika Andersson
 
 
Distriktsombud
Jesper Bengtsson
Eva Svensson
Irené Carlsson
 
 
Valberedning
Elsie Svensson
Eva Jörgensen
Percy Andersson
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.